Αρχείο κατηγορίας: Ενορχήστρωση

Παρουσίαση ενορχηστρωτικών τεχνικών στο Συμφωνικό Heavy Metal.

Ενορχηστρωμένη δυναμική απο τον Ρ. Βάγκνερ μέχρι το “συμφωνικό Heavy Metal”

Εισαγωγή

Ο όρος δυναμική στη μουσική, αναφέρεται στά διαφορετικά επίπεδα της έντασης όπως εμφανίζονται στις βασικές αξίες και στις αυξήσεις του φόρτε (forte) και του πιάνο (piano). Επίσης, αναφέρεται και στις μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών αξιών του κρεσέντο (crescrendo) και του ντέκρεσεντο (decrescrendo), αλλα και στον τονισμό (Sforzato).

Όμως υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα της έντασης και του Όγκου. Για παράδειγμα, το ντο “c” (με ίδια ένταση) διαφέρει στον όγκο του, ανάλογα το όργανο που παράγει τον τόνο. Για παράδειγμα τα Βιολοντσέλα, τα Κλα­ρινέ­τα η οι Άρπες.

Φυσικά, τα δύο αυτά φαινόμενα εχουν άμεση σχέση. Λόγου αυτου η σχέση μεταξύ της δυναμικής και της ενορχήστρωσης γίνεται κατανοητή και ειναι σημαντική.

Ενορχηστρωμένη δυναμική στο πλαίσιο του «συμφωνικού Heavy Metal”

. Δηλαδή, είναι ουσιώδης σημασίας. Στη μουσική μας η δυναμική δεν μετασχηματιζει και δεν αναδιαμορφώνει μόνο τον ήχο. Η δυναμική μπορεί επίσης να χρησιμοποείται ως ενίσχυση των δομικών στοιχείων. Μπορεί επίσης να ενισχύση την έκφραση μελωδικών, αρμονικών και ρυθμικών ακολουθιών. Εξάλλου μπορεί να διευκρινίσει την δομή στο σύνολο της.

Ενορχηστρωμένη δυναμική έχει ήδη δημιουργηθεί στη σύνθεση. Αυτό σημαίνει οτι ολες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ιδανική απόδοση έχουν δημιουργηθεί. Λόγου αυτού ειναι η ποιότητα της ορχήστρας και των μεμονωμένων μουσικών της δευτερεύουσας σημασίας.

Ενορχηστρωμένη δυναμική στον “Ρίχαρντ Βάγκνερ”

θα βρείτε ένα από τα πιο καλύτερα παραδείγματα σχετικά αυτού στα έργα του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Λοιπόν, ας κοιταξούμε την παρτιτούρα. Στο πρελούδιο της πρώτης πράξης της όπερας “Το Λυκόφως των Θεών” πραγματοποιείται το forte από 3 όμποε, 3 κλαρινέτα, 2 κόρνα και μία μπάσο τρομπέτα.

Στο 2 μέτρο του παράδειγματος, πραγματοποιείται το piano. Απο 3 μεγάλα φλάουτα, 1 αγγλικό κόρνο, 2 φαγκότα, 2 τενόρο τούμπα, 2 μπάσο τούμπα, 1 κοντραμπάσο και 12 βιολοντσέλα. Η συλλογή των οργάνων κάνουν ακουστό ότι 2 διαφορετικές ομάδες είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του fortepiano των συγχορδιών.
Ανοίγει τη σελίδα με τη παρτιτούρα και το ηχητικό αρχείο

Ή γραφική αναπαράσταση τού πλάτους τής δόνησης

Ακολουθεί η εικόνα με την αναπαράσταση τού πλάτους τής δόνησης.

Αναγνωστική προσοχή

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση.

Ενορχηστρωμένη δυναμική. Ή γραφική αναπαράσταση τού πλάτους τής δόνησης
Κάνει την αδιάσπαστη μετάβαση από το forte στο piano διαφανές. Επειδή το ένα τμήμα οργάνων έχει ανατεθεί με την υλοποίηση τού forte. Και το άλλο τμήμα με την υλοποίηση τού piano. Ή ενορχήστρωση εκτελεί εδώ την λειτουργία της. Καλύπτει αδυναμίες πού μπορούν να δημιουργηθούν στην εκτέλεση. Και ή ενορχηστρωμένη δυναμική επηρεάζει την ηχητική επίδραση. Έτσι, υλοποιούνται εξαιρετικά συγχορδίες από το forte στο piano.

Ή ενορχήστρωση ως «εργαλείο» για την ανάπτυξη τής δομής.

Εισαγωγή

Ή ενορχήστρωση ως δημιουργός μορφολογικής δομής είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και ίσως με τον Ρίχαρντ Βάγκνερ ανιχνεύσιμη.

Βασικά στοιχεία

έχει το αντίστοιχο της στην μουσική ιδέα. Λοιπόν, ή μορφολογική δομή είναι το εξωτερικό σχήμα τής σύνθεσης. Ενώ, ή μουσική ιδέα το περιεχόμενο. Και ή ενορχήστρωση μπορεί να συμμετέχει σημαντικά στην ανάπτυξη της.

Μπορεί να την μορφολογική δομή. Πιο συγκεκριμένα τα δομικά μέρη μίας σύνθεσης. Δηλαδή, κάθε δομικό μέρος μπορεί να είναι ξεχωριστά ενορχηστρωμένο. Επίσης, και ή μπορεί να λάβει μέρος στην ανάπτυξη τής δομής. Μέσω αυτής μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταβάσεις. Με περισσότερη ή λιγότερη χρωματική αντίθεση. Μπορεί να διακρίνει και να ενώνει. Μάλιστα και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Επίσης, μπορεί να κάνει δομικές αρχές ακουστές. Και το αντίστροφο είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, 2 δομικά μέρη είναι ίδια. Αυτό μπορεί μέσω τής ενορχήστρωσης να „τυλιχθεί“. Δηλαδή, να μην είναι πια πραγματικά ακουστό. Σε ένα άλλο παράδειγμα είναι 2 δομικά μέρη παρόμοια. Ή ενορχήστρωση μπορεί κάθε δομικό μέρος να κάνει „ορατό“. Και στο επόμενο παράδειγμα είναι 2 δομικά μέρη διαφορετικά. Ή ενορχήστρωση θα μπορούσε να εντατικοποίηση τον ήχο.

Επιπλέον, μπορεί επίσης να κάνει την δομή για τον ακροατή κατανοητή.. Για παράδειγμα, μέσω τού ηχοχρωματικού χαρακτηρισμού των δομικών μερών. Ωστόσο, είναι δυνατόν με την ενορχήστρωση να εμπλουτιστεί μία σύνθεση.

Συμπέρασμα σε σχέση με την ενορχήστρωση ως «εργαλείο»

Λοιπόν, στη μουσική μας [Συμφωνικό Heavy Metal] ή δομή έχει ιδιαίτερο βάρος. Σκέψεις για την δημιουργία τής δομής μέσω τής ενορχήστρωσης είναι λόγω αυτού δυνατόν. Επιπλέον, κερδίζει ως διαδικασία μίας σύνθεσης ιδιαίτερο νόημα. Η ενορχήστρωση μπορεί να θεωρηθεί και ως οδηγός τής εσωτερικής λογικής καθε μουσικής σύνθεσης. Και επομένως σημαντικό „εργαλείο“ για τον σχηματισμό τής δομής. Λόγου αυτου θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.