Νομικά του Φίλιππου Δάγκα

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο [σύμφωνα με τον Γερμανικό νόμο της Tele Media]

Ακολουθούν στα Νομικά του Φίλιππου Δάγκα τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του.

Διεύθυνση:

Φίλιππος ΔάγκαςBrauerstrasse 15 9000 St.GallenCH-Schweiz

Κινητό: +49 (0157) 78 28 45 27 E-Mail: Λήψη αρχείου: Κατέβασμα των στοιχείων επικοινωνίας

Στα Νομικά: Υπευθύνος σχεδιασμού και τεχνική υλοποίησης

Φίλιππος Δάγκας

Τα Νομικά σχετικά της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα Νομικά σχετικά του είδος και του τρόπου συλλογής

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγει ο Φίλιππος Δάγκας αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της εταιρίας. Οπως, όταν συμπληρώνει την φόρμα για την διμηουργία του ιστολόγιου (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση). Αλλα και από αυτά που είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας, σχολίων καθώς και από αυτά που συλλέγουμε κατά την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

Επιπλέον, επεξεργάζωμαι δεδομένα που λαμβάνει από τον χρήστη και άλλα άτομα που χρησιμοποιούν που επισκέπτονται το ιστολόγιο. Οπως τα cookies, αρχεία καταγραφής (διεύθυνση IP ή άλλα ηλεκτρονικά αναγνωριστικά).

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Και κατά συνέπεια για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια της υπηρεσίας. Αλλα και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ειδικές νομικές διατάξεις.

Τα Νομικά σχετικά της χρήσης Δεδομένων

Ο Φίλιππος Δάγκας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για τροποποιήσεις των υπηρεσιών. Για να βελτιώσει την επίδοση του ιστολόγιου, για αποστολή ενημερωτικού υλικού και διαφημιστικού. Ο χρήστης έχει συναινέσει σε τούτο, καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από τους χρήστες για την τοποθέτηση στα υπό σύνταξη βιογραφικά σημειώματα ( π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λ.π.), ο Φίλιππος Δάγκας δεν παρεμβαίνει στα δεδομένα του χρήστη και δεν τα αλλάζει, αποκαλύπτει, παρέχει πρόσβαση σε αυτά ή τα προωθεί σε τρίτους (εκτός από τη διάθεσή τους στις κρατικές αρχές σε συμμόρφωση με το νόμο). Παρά μόνο τα αποθηκεύει στον διακομιστή του, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση.

Ο μοναδικός σκοπός διαχείρισης αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η αποθήκευση και η διάθεσή τους στον ίδιο τον χρήστη.

Τα Νομικά σχετικά της ασφάλειας

Ο Φίλιππος Δάγκας, με διαρκείς ελέγχους από τον ιδιο, επιμελείται προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και απώλυτη χρήση του ιστολόγιου. Απαλλαγμένο από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς). Αλλα και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών.

Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, ο Φίλιππος Δάγκας δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως πως οι προσπάθειές της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Αυτο αφορά το ιστολόγιο και τον πάροχο φιλοξενίας του.

Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη. Αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών. Επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του συστήματος. Αλλα και του λογαριασμού του.

Τα Νομικά σχετικά γενικών πληροφοριών

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς στη .

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στον Φίλιππο Δάγκα και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στο ιστολόγιο. Αυτο μπορει να συμβεί γραπτώς ή προφορικώς. Πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων. Αλλα και οποιαδήποτε παράνομη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από τον Φίλιππο Δάγκα, από άλλον χρήστη ή από τρίτο.

Ο Φίλιππος Δάγκας δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα. Βεβαια σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.