Αρχείο ετικέτας κρουστή

Για παράδειγμα, ‘The shortest straw’ της Metallica απο το CD And justice for all

Εισαγωγή σε σχέση με τη “Κρουστή” χρήση της κιθάρας

Κάθε όργανο έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, έτσι και η κιθάρα.
Λόγου αυτού υπάρχουν λειτουργίες οι οποίες είναι κατάλληλες και άλλες πάλι όχι. Πολλές από αυτές που εμείς θεωρούμε ως χαρακτηριστικές, αντιστοιχούν στην πραγματικότητα μονάχα στη συνηθισμένη χρήση του οργάνου.

Εξάλλου, είναι τα όργανα ιστορικών τροποποιήσεων εκτεθειμένα. Λόγο αυτού, μπορεί να αλλάξει ο ρόλος του. Αλλά και τεχνικές αλλαγές μπορούν να έχουν άμεση σχέση στο ρόλο ενός οργάνου. Και τέλους, επειδή οι τεχνικές δεξιότητες των παικτών δεν παραμένουν οι ίδιες.

Κατά συνέπεια, η αλλαγή του ρόλου ενός οργάνου μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας ιστορικής διαδικασίας. Όμως, και η συνθετική πρόθεση είναι δυνατόν. Μόνο ό,τι η γνώση σχετικά του «χαρακτήρα» ενός οργάνου καθιστά τη διαπίστωση των δυνατοτητων του για την αλλαγή του ρόλου του. Αυτή η χρήση ενός οργάνου (εδώ η ηλεκτρική κιθάρα) ονομάζεται “υποκατάσταση”.

Παρτιτούρα του „The shortest straw“
με τη γραμμή για κιθάρα

0:16 Ακολουθεί η παρτιτούρα του παραδείγματος „The shortest straw“. Το παράδειγμα ξεκινά στα 16 δευτερόλεπτα.

Παρτιτούρα του 'The shortest straw' με τη γραμμή κιθάρας του James Hetfield

Κατέβασμα πολυμέσου (the shortest straw)
Μέγεθος αρχείου: 456 Kb

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό αρχείο „The shortest straw“ τής Metallica. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το Quick Time.

Αποσαφήνιση του όρου “κρουστή χρήση”

Στο παράδειγμα πού ακολουθεί “The shortest straw” σχετίζεται η υποκατάσταση στη λειτουργία του οργάνου. Επίσης, τον όρο “κρουστή χρήση” καταλαβαίνουμε εδώ μεταφορικά. Γιατί, η στενή έννοια του όρου «κρουστή χρήση» σημαίνει τό κυριολεκτικό χτύπημα του οργάνου.

Τα χαρακτηριστικά του ηχητικού αποτελέσματος

Ανεξάρτητα ότι σε αυτό το παράδειγμα η κιθάρα δεν χρησιμοποιείται πραγματικά “κρουστά”, η ρυθμική φιγούρα που ηχεί μας θυμίζει τα χαρακτηριστικά του τυμπάνου. Χωρίς αμφιβολία υπάρχουν λόγοι για τους οποίους σκεφτόμαστε το τύμπανο όταν ακούμε την ρυθμική κιθάρα. Το ενα σημαντικό στοιχείο είναι οι επαναλήψεις και το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η φιγούρα με την οποία εκτελείται ο ρυθμός.

Η επανάληψη των τόνων ως μείωση τους σε εναν μόνο, συμβάλλει στη μίμηση των κρουστών οργάνων. Έχει ως αποτέλεσμα τον εξαιρετικό περιορισμό της μελωδίας ενός οργάνου. Στό παράδειγμα μας έχει τον μελωδικό περιορισμό της κιθάρας. Δηλαδή, η κιθάρα “πλησιάζει” έτσι τα κρουστά όργανα.

Αξιοσημείωτο είναι και τα Powerchords. Λόγο αυτού, ακούγεται η ρυθμική φιγούρα συνολικά πιο «ελαφρά». Οι επαναλαμβανόμενες νότες γίνονται πιο αισθητές. Και τελικά η δυνατότητα αναπαραγωγής είναι γενικά καλύτερη.

Ένα σημαντικό γεγονός ακόμη

Άν και η επιθυμητή μίμηση δεν επιτυγχάνει πάντα λόγω της πραγματικά μεγάλης ποικιλίας των όργάνων, δημιουργούμε ένα τρίτο μή ρεαλιστικό όργανο. Αυτό κάνει δυνατόν να σχεδιάζουμε τη μουσική μας συναρπαστικά.