Αρχείο ετικέτας φόρμα

Ή ενορχήστρωση ως «εργαλείο» για την ανάπτυξη τής δομής.

Εισαγωγή σε σχέση με τη ενορχήστρωση ως «εργαλείο»

Ή σημασία τής ενορχήστρωσης ως δημιουργός μορφολογικής δομής είναι δικαιολογημένα μεγάλη. Και ίσως με τον Ρίχαρντ Βάγκνερ ανιχνεύσιμη.

Βασικά σε σχέση με τη ενορχήστρωση ως «εργαλείο»

έχει το αντίστοιχο της στην μουσική ιδέα. Λοιπόν, ή μορφολογική δομή είναι το εξωτερικό σχήμα τής σύνθεσης. Ενώ, ή μουσική ιδέα το περιεχόμενο. Και ή ενορχήστρωση μπορεί να συμμετέχει σημαντικά στην ανάπτυξη της.

Ή ενορχήστρωση μπορεί να την μορφολογική δομή. Πιο συγκεκριμένα τα δομικά μέρη μίας σύνθεσης. Δηλαδή, κάθε δομικό μέρος μπορεί να είναι ξεχωριστά ενορχηστρωμένο. Επίσης, και ή μπορεί να λάβει μέρος στην ανάπτυξη τής δομής. Μέσω αυτής μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταβάσεις. Με περισσότερη ή λιγότερη χρωματική αντίθεση. Ή ενορχήστρωση μπορεί να διακρίνει και να ενώνει. Μάλιστα και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Επιπλέον, μπορεί επίσης να κάνει την δομή κατανοητή. είναι ή ηχητική έκφραση τής δομής. Για παράδειγμα, μέσω τού ηχοχρωματικού χαρακτηρισμού των δομικών μερών. Ωστόσο, είναι δυνατόν με την ενορχήστρωση να εμπλουτιστεί μία σύνθεση.

Συμπέρασμα σε σχέση με τη ενορχήστρωση ως «εργαλείο»

Σκέψεις για την μέσω τής ενορχήστρωσης είναι λόγω αυτού δυνατόν. Επιπλέον, κερδίζει ως διαδικασία μίας σύνθεσης ιδιαίτερο νόημα.